จัดตารางงานอย่างไร ให้ productive

ในหนึ่งวันทุกๆคนมีเวลา 24 ชม เท่าๆกันแต่ทำมัยบางคนจึงบริหารเวลาได้ดีกว่าบางคน? วันนี้ บางพลีสเตชั่นเนอรี่ขอแนะนำ ทูลส์ดีๆที่จะช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน ทำให้ทุกๆคน ลูกค้าทุกคน และจัดซื้อ ทุกๆท่าน ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เครื่องมือนั้นคือ “Eisenhower Box” เราจะแบ่งงานเป็น 2 แก่น คือ “ความสำคัญ” และ “ความเร่งด่วน

1. เร่งด่วน + สำคัญ = ทำทันที

หากเราเจองานที่ เร่งด่วน และ สำคัญ ให้ทำสิ่งๆนั้นทันที เพราะเป็นงานที่จะต้องทำให้เสร็จหากไม่เสร็จจะมีผลกระทบที่ไม่ดี หากให้ยกตัวอย่าง ในช่วงวิกฤต โรคระบาด Covid-19 สิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนคือกำหนดมาตรการ สั่งซื้อ Alcohol Gel และ หน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับพนังงานเพราะหากติดโควิทจะทำให้เกิดการเสียหายหยุดโรงงานกระทันหันเป็นต้น

2. ไม่เร่งด่วน + สำคัญ = วางแผนการทำ

หากเราเจองานที่ ไม่เร่งด่วน แต่ สำคัญ ให้วางแผนการทำ เพราะเป็นงานที่หากหมักไว้ไม่ทำจะกลายเป็นงานที่สำคัญเร่งด่วนในอนาคต งานจำพวกนี้ควรจะว่างแผนจัด List สิ่งที่ต้องทำ 1 2 3 ออกมาเพื่อที่จะพร้อมทำได้เลย ตัวอย่างคือ หาก user แจ้งสั่งสินค้ามาควรว่างวันสินสุดการส่ง order จากนั้นรวมยอดการสั่ง ขอ Quotation ซัพพลายเออร์ และสร้าง Purchase Order รอไว้ ( สำหรับลูกค้า Bangplee Stationery – เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความเร็วการขอใบเสนอราคา ลูกค้าสามารถ generate ใบเสนอราคาผ่านระบบของ Bangplee Stationery ด้วยตัวท่านเอง สมัครใช้เว็บ กด Bangplee-eproc system หรืออ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ บทความ

3. เร่งด่วน + ไม่สำคัญ = แจกงาน

หากเราเจองานที่ เร่งด่วน แต่ ไม่สำคัญ ให้แจกงาน งานจำพวกนี้เป็นงานที่ทำให้ทุกคนเสียเวลา อาจเป็นงานตอบเเชทตอบคำถามที่ผู้ถามสามารถหาเองได้ งานจำพวกนี้ควรแจกจ่ายให้คนอื่นทำหรือสร้างระบบต่างๆมารองรับไว้ แต่ก็ใช้ว่าจะไม่ต้องทำมัน

4. ไม่เร่งด่วน + ไม่สำคัญ = ลดการทำ

หากเราเจองานที่ ไม่เร่งด่วน และ ไม่สำคัญ ให้เลือกที่จะลดการทำมันลง ในช่วงที่หลายๆคน Work From Home กันอยู่เชื่อว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่จะค่อยทำให้เราว่อกแว่ก ควรลดการทำลงเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่สำคัญหรือเร่งด่วนก่อน จะได้ไม่ต้องรนทำงาน last minute นะคะ 

เมนูหลัก