...

หมึกพิเศษ ทำไมถึงพิเศษ

หมึกพิเศษ ทำไมถึงพิเศษ

วันนี้เราจะพูดถึงหมึกพิเศษ หรือหมึกอุตสาหกรรม Shachihata TAT Industrial Ink เจ้าหมึกนี้มันพิเศษอย่างไร ทำไมถึงราคาแพง เราใช้หมึกตราประทับแบบปรกติแทนได้ไหม

หมึกพิเศษ ทำไมถึงพิเศษ

หมึกพิเศษ หรือหมึกอุตสาหกรรม Shachihata TAT ก็คือหมึกเติมตรายาง หรือหมึกเติมแท่นประทับที่ใช้กับงานแสตมป์กับตรายาง ทั้งตรายางหมึกในตัว หรือตรายางธรรมดากับแท่นประทับ แล้วเจ้าหมึก Shachihata นั้นไม่เหมือนหมึกในท้องตลาดอย่างไร จุดแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ เจ้าหมึกพิเศษ หรือหมึกอุตสาหกรรมนี้ สามารถใช้ประทับ แสตมป์ marking ลงไปได้ในหลายพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นผิวที่มีรูพรุน หรือพื้นผิวเรียบ ที่ไม่มีรูพรุน เจ้าหมึกนี้ก็สามารถติดลงไปได้ นอกจากติดแล้ว หมึกพิเศษ หมึกอุตสาหกรรม Shachihata TAT Industrial Ink ยังติดทนเป็นเวลานาน ให้สีที่คมชัด กันน้ำ ทนแสง ทนน้ำมัน สารเคมี เรซิน และสามารถทนความร้อนได้ เป็นหมึกที่หมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม เพราะเมื่อนำไปให้กับชินงานแล้ว สามารถนำชิ้นงานนั้นไปเข้ากระบวนการผลิตต่อโดยที่หมึกจะไม่จางหายไป

หมึกพิเศษ หมึกอุตสาหกรรม Shachihata TAT Industrial Ink สามารถนำไปใช้ได้ในหลายพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็น ผ้า โลหะ ยาง หนัง พลาสติก กระเบื้อง  ไม้ กระจก แก้ว เซรามิค กระดาษ หมึกจะติดทน คมชัด เมื่อแห้งแล้วจะติดทนเป็นเวลานาน หมึกพิเศษ  Shachihata TAT Industrial Ink จะมีอยู่หลายรุ่นให้ลูกค้าสามรถเลือกให้ตรงกับการใช้งาน โดยจะมีหมึกอเนกประสงค์ ที่สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทั้งยังสามารถใช้กับพลาสติก หรือเหล็กได้ หมึกตัวนี้จะเป็นรุ่น STG หรือ STSG ซึ่งตัว G มาจากคำว่า General หมายถึงงานทั่วไป ซึ่งหมายความว่า หมึก STG STSG สามารถติดได้กับทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็น ผ้า โลหะ ยาง หนัง พลาสติก กระเบื้อง  ไม้ กระจก แก้ว เซรามิค หรือกระดาษ หมึกพิเศษ STG จะเป็นหมึกแห้งปรกติ ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีในการแห้ง ส่วน STSG จะเป็นหมึกแห้งเร็ว ใช้เวลาในการแห้ง 1-5 นาที ตัวหมึกพิเศษ Shachihata TAT Industrial Ink STG STSG ทางบางพลีสเตชั่นเนอรี่มีจำหน่าย 2 ขนาด ขวดเล็ก STG-1 STSG-1 ขนาดบรรจุ 55 มล. ขวดใหญ่ STG-3 STSG-3 ขนาดบรรจุ 330 มล.

หมึกพิเศษ ทำไมถึงพิเศษ

นอกจากนี้ หมึกพิเศษ Shachihata TAT Industrial Ink ยังมีแบบเฉพาะเพื่อใช้กับ โลหะ และ พลาสติก หมึกพิเศษ ที่ใช้สำหรับโลหะโดยเฉพาะ จะมีชื่อว่า STM หรือ STSM ซึ่ง M ย่อมาจากคำว่า Metal ซึ่งหมาถึงโลหะ และหมึกพิเศษที่ใช้สำหรับพลาสติกจะมีชื่อว่า STP หรือ STSP โดย P มาจากคำว่า Plastic ทางบางพลีสเตชั่นเนอรี่มีจำหน่ายหมึกทั้ง 2 แบบ สำหรับหมึกใช้สำหรับเหล็ก ทางบางพลีมีจำหน่ายทั้งแบบแห้งเร็ว และแห้งปรกติ โดยแบบแห้งปรกติจะใช้ชื่อว่า STM ส่วนแบบแห้งเร็วจะใช้ชื่อว่า STSM โดยทางบางพลีมีจำหน่ายทั้งขวดใหญ่และขวดเล็ก ส่วนหมึกพิเศษสำหรับพลาสติก ทางบางพลีมีจำหน่าย STSP-1 ซึ่งเป็นหมึกพิเศษใช้สำหรับพลาสติก แบบแห้งเร็ว ขวดเล็ก แบบแห้งปรกติสำหรับ STM STP จะใช้เวลา 5-10 นาทีในการแห้ง ส่วนแบบแห้งเร็ว สำหรับ  STSM STSP จะให้เวลา 1-5 นาที ในการแห้ง

เนื่องจากหมึกพิเศษ หรือหมึกอุตสาหกรรมนั้น เมื่อแห้ง จะไม่สามารถล้างออกได้ ทางบางพลีจึงมีจำหน่าย ตัวทำละลาย หรือ Solvent เพื่อใช้กับหมึกพิเศษเหล่านี้ เมื่อนำหมึกพิเศษไปใช้นานๆ อาจทำให้แท่นประทับเหนียวหรือแห้งได้ Solvent ที่ทางบางพลีจำหน่ายจะมี 2 ตัว SOL-31 และ SOL-32 โดยตัว SOL-31 จะไว้ใช้กับหมึกพิเศษ แบบแห้งปรกติ ซึ่งก็คือหมึกพิเศษ Shachihata TAT Industrial Ink STG STM STP ส่วน SOL-32 จะไว้ใช้กับหมึกพิเศษ หมึกอุตสาหกรรมแบบแห้งเร็ว STSG STSM STSP ทางบางพลีสเตชั่นเนอรี่ มีจำหน่ายทั้งแบบขวดใหญ่และขวดเล็ก โดยทางบางพลียังมีจำหน่ายแท่นประทับ แบบเฉพาะของ Shachihata ซึ่งเป็นแท่นประทับแบบเฉพาะของหมึก Shachihata TAT Industrial Ink และจะทำให้หมึกแห้งช้ากว่าการใช้แท่นประทับทั่วไป

สำหรับสีของหมึกที่ทางบางพลีจำหน่าย สำหรับหมึกพิเศษ STG และ STSG ทางบางพลีมีจำหน่ายหลายสี มีทั้งสี ดำ ขาว น้ำเงิน แดง และ เขียว ส่วนหมึก STM STSM STSP ทางบางพลีมีจำหน่ายเฉพาะสีดำเท่านั้น

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.