Feature “Green Product” แหล่งรวมสินค้าฉลากเขียว

ก้าวเล็กก้าวแรกของ บางพลีสเตชั่นเนอรี่ สู่การเป็นธุรกิจที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เปิดตัว Feature ใหม่
หน้า Green Product ที่รวบรวมสินค้า เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน ทีได้รับฉลากเขียว ตะกร้าเขียว หรือ เป็นสินค้ารักสิ่งแวดล้อม จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ทั้งผลิตภัณฑ์ ตราช้าง ตราม้า กระดาษ Double A กระดาษ IDEA ที่ลบคำผิด Pentel และอีกมากมายรวมอยู่ในที่เดียว ให้ลูกค้าสะดวกเลือกสั่งซื้อ
สินค้า ที่ได้ Green Label หรือ Green Basket คือสินค้าคุณภาพที่กระบวนการสร้างนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าแบบเดียวกัน จะสำคัญมากกับบริษัทที่ต้องดำเนินการตาม ISO 14001
ต้องการสั่งซื้อ สินค้า รักสิ่งแวดล้อม สินค้าฉลากเขียว

โทร: 02-706-9748
เว็บ: https://bangpleestationery.com/product-tag/green-label/

ต้องการเสนอขายสินค้ารักสิ่งแวดล้อม (We have access to more that 4000 factories)
โทร: 081-239-9153
อีเมล์: chanathip-s@wordpress-556700-1790312.cloudwaysapps.com

เมนูหลัก