PRINCIPLE FOR SUCCESS (By Ray Dalio) – หลักการสู่ความสำเร็จ

PRINCIPLE FOR SUCCESS (By Ray Dalio) หลักการที่จะนำท่านสู่ความสำเร็จ (โดย Ray Dalio)

 
คุณ Ray Dalio คือ 1 ในมหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังเป็นนังเขียนหนังสือขายดีหลายเล่ม ได้เล่าถึงหลังการที่จะนำทุกท่านไปสู่ความสำเร็จแบบเป็นรูปธรรมอยู่ 5 ขั้นตอนง่ายๆ
 
 

1. Goal : การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเห็นภาพ (รู้จักรตัวเองให้มากพอ)

2. Problem : การลิสว่าปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างที่ขัดขวางเราสู่ความสำเร็จ

3. Diagnos : วิเคราะปัญหาที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้น (หา roots cause หรือต้นตอของปัญหา)

4. Design : วางแผนการแก้ปัญหา และจะยิ่งดีกว่าหากมีแผนการหลีกเลี่ยงปัญหานั้นได้

5. Execute : การลงมือทำตามแผนที่วางไว้ และไม่ย่อท้อ

คุณ Ray ได้กล่าวอีกว่าเราควรทำตัวให้คุ้นชินกับ 5 ขั้นตอนนี้เพราะมันคือธรรมชาติและหลักการเติบโตทางชิวิตของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นเลื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาตลอดชีวิตของเรา ดังนั้นหากเราสามารถ สะท้อนบทเรียนเหล่านั้นได้เราก็จะสามารถเดินเข้าใกล้เป้าหมายที่เราวางไว้ได้อีกขั้นหนึ่ง

ฟังคลิปเต็มได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=B9XGUpQZY38

Main Menu