• ปากกาเคมี 2 หัว Horse เขียว

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse สีเขียว (Horse Twin Head Permanent Green)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341021

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว Horse ดำ

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse ดำ (Horse Twin Head Permanent Black)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341022

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว Horse แดง

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse แดง (Horse Twin Head Permanent Red)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341023

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว Horse น/ง

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse น้ำเงิน (Horse Twin Head Permanent Blue)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341031

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว Horse ส้ม

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse สีส้ม (Horse Twin Head Permanent Orange)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341032

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว Horse น/ต

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse สีน้ำตาล (Horse Twin Head Permanent Brown)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341033

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว Horse ฟ้า

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse สีฟ้า (Horse Twin Head Permanent Light Blue)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341041

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว Horse ม่วง

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse สีม่วง (Horse Twin Head Permanent Purple)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341042

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว Horse ชมพู

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse สีชมพู (Horse Twin Head Permanent Pink)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341043

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว Horse เหลือง

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว Horse เหลือง (Horse Twin Head Permanent Yellow)

  • ตรา: Horse
  • รุ่น: TWIN-PEN
  • ปากกาเคมี 2 หัว Horse TWIN-PEN
  • สะดวกด้วยหัวปากกา 2 รูปแบบในด้ามเดียว
  • หัวสักหลาดไม่แตกยุ่งง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจน และปราศจากสาร Xylene
  • สำหรับเขียนบนกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้ และวัสดุอื่นๆ
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM-D4236 และ CE-EN71/3
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
  • ทั้งหัวแหลมขนาดเส้น 2 มม. และหัวตัดขนาดเส้น 5 มม. (ขึ้นอยู่กับองศาการเขียน)
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดเส้น 5 มม.

  รหัสสินค้า: 1341051

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ปากกาเคมี 2 หัว ช้าง ดำ

  ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  00

  ปากกาเคมี 2 หัว ช้าง สีดำ (Elephant Twin Head Permanent Black)

  • ตรา: Elephant
  • ปากกาเคมี ชนิด 2 หัว ตราช้าง
  • หัวปากกาแข็ง เหมาะสำหรับเขียนบนพื้นวัสดุทุกชนิด เช่น กระดาษ, โลหะ, พลาสติก, และอื่นๆ
  • หมึกผลิตจาก น้ำหมึกชนิดน้ำ-เอทิลแอลกอฮอล์ สีสด แห้งเร็ว ลบไม่ได้ คมชัดทุกพื้นผิว
  • กลิ่นไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
  • หัวแหลม ขนาดหัวปากกา 2 มม.
  • หัวตัด ขนาดหัวปากกา 6 มม.
  • ความยาวด้าม (รวมปลอก) 14 ซม.
  • หน่วย: ด้าม

  รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ชนิด: 2 หัว
  • หัวแหลมและหัวตัด
   • หัวแหลม: ขนาดหัวปากกา 2 มม.
   • หัวตัด: ขนาดหัวปากกา 6 มม.

  รหัสสินค้า: 13410510

  หมายเหตุ: ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Main Menu