ทำไมความลับสู่ความสำเร็จคือการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้อง – Why the secret to success is setting the right goal โดย TED: John Doerr

ทำไมความลับสู่ความสำเร็จคือการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้อง

ทำไมความลับสู่ความสำเร็จคือการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้อง why the secret to success is setting the right goal

ปัจจัยหลังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จจริงๆแล้วคือการลงมือทำหรือ execution นั้นเอง แต่การลงมือทำโดยขาดการวางแผนที่ดีและชัดเจนจะทำให้หลงทาง กับดักที่หลายๆคนมักพบเจอคือ ไม่ตั้งเป้าหมาย หรือ ตั้งเป้าหมายผิดขาดจุดมุ่งหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม

การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงจะต้องตอบ 3 ส่วนที่สำคัญ

  1. Why – ทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไม
  2. What – อะไรคือสิ่งที่ต้องทำ
  3. How – จะทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร

การตั้ง what สำคัญมากที่จะต้องมี why ที่สำคัญและเห็นภาพตรงกันทั้งองค์กร สิ่งที่ต้องทำจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้

  1. Significant – ความสำคัญ
  2. Concrete – เห็นเป็นรูปธรรม
  3. Action – Oriented – โฟกัสที่การกระทำเป็นหลัก
  4. Inspiration – สร้างแรงบันดาลใจ

การตั้ง How หรือวิธีการที่เราจะทำ what ให้สำเร็จลุล่วง การตั้ง how ที่ถูกต้องจำเป็นจะต้องประกอบไปด้วย 3 สิ่งนี้

  1. Specific and time bound – เฉพาะเจาะจงและกำหนดเวลาได้
  2. Aggressive yet realistic – ดุดันแต่สมจริง เป็นไปได้
  3. Measurable and verifiable – วัดผลและตรวจสอบได้

เมื่อตั้งเป้าที่ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดคือ Stick to it  หรือยึดมั่นถือมั่นและทำอย่างต่อเนื้องไม่เปลี่ยนใน  3  ปี 5  ปี

ตัวอย่าง:

CEO google ตั้งเป้าหมายในปีแรกไว้ว่าจะสร้าง web browser ที่ดีที่สุดในโลก โดยตัวชี้วัดคือจำนวนผู้ใช้งานให้ถึง 20 ล้านคนในปีแรก หากแต่สุดท้ายได้มาแค่ 10 ล้าน

ในปีที่ 2 ตั้งใหม่ด้วยโจทย์เดิมแต่เพิ่มเป้าผู้ใช้เป็น  50 ล้านคน ในปีที่ 2 แตะที่ 37 ล้านคน

ในปีที่สามยังคงยึดมั่นถือมั่นที่โจทย์เดิม โดยเพิ่มเป็น  100 ล้านผู้ใช้ มีการลงเงินทำการตลาดอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายในปีที่ 3 ยอดผู้ใช้พุ้งสูงถึง 110 ล้าน

ตัวอย่างนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกเป้าหมาย ตั้งอย่างชัดเจนและยึดมั่นถือมั่น ปีแล้วปีเล่า

บางพลีสเตชั่นเนอรี่และกลุ่มบริษัทในเครือขอเป็นกำลังใจให้ ลูกค้า เจ้าของกิจการ พนักงาน และผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านสามารถตั้งเป้าหมายที่มีคุณค่า อย่างถูกต้องและวัดผลได้ อันจะนำทุกท่านสู่ความสำเร็จในปี 2023 ที่อาจมีความท้าทายทางเศรษฐกิจมากมายค่ะ

Main Menu