ระบบ e-procurement ของบางพลีสเตชั่นเนอรี่ทำอะไรได้บ้าง

ระบบ e-procurement ของบางพลีสเตชั่นเนอรี่ทำอะไรได้บ้าง
ระบบ e-procurement ของบางพลีสเตชั่นเนอรี่ทำอะไรได้บ้าง

Feature ของระบบ e-proc ของบางพลีสเตชั่นเนอรี่

1. E-commerce Shopping (with product detail and price)

• ระบบสั่งสินค้า online ที่จะเห็นชื่อ รูป และ ราคาสินค้า (สามารถกด favorite ได้)

2. Budget Control

• ลูกค้าสามารถกำหนด Maximum Budget  ได้ – ระบบจะไม่อนุญาติให้สั่งซื้อต่อหากงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ

3. Department Separation (with many users)

• สามารถสร้างแผนกได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งตั้ง budget ของแต่ละแผนกที่แตกต่างกันได้

4. Approving & Rejecting Order

• สามารถตั้งผู้อนุมัติตามแผนได้ และผู้อนุมัติสามารถอนุมัติได้หลายแผนก – โดยรายการอนุมัติจะวิ่งไปที่ email ของผู้อนุมัติ

5. Check Status

• สถานะของ order จะเปลี่ยนไปตามสถานะจริงของ order นั้นๆ

6. On-site Quotation

• จัดซื้อและuserสามารถกดขอใบเสนอราคาและดึงใบเสนอราคาจากระบบได้ด้วยตนเอง

7. Report

• การสั่งทั้งหมดจะถูกบรรจุใน report ที่พู้มีอำนาจสามารถดึงออกมาดูได้ โดย user จะเห็นแค่สิ่งที่ตนสั่ง approver จะเห็นเฉพาะแผนกที่ตนเป็นผู้ดูแล ส่วน account admin จะเห็น report ของทั้งองค์กรณ์

สนใจสมัครใช้ระบบ กรุณากรอกข้อมูลทิ้งไว้ค่ะ

Main Menu